كل عناوين نوشته هاي جامانده(تخريب چي)

جامانده(تخريب چي)
[ شناسنامه ]
کجايند گوش هاي آشنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...... دوشنبه 92/11/28
نقص از دست شما نيست آقا!!!!!!!! ...... يكشنبه 92/5/13
شكست امريكا و اسرائيل در لبنان جبران شد البته در ايران..... ...... شنبه 92/3/25
خدا اراده كرده بود كه ..... ...... چهارشنبه 91/9/1
کاري نکنند که صداي غربت فرزند فاطمه (س) مقام معظم رهبري(ره) .... ...... چهارشنبه 91/8/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها