سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خطِ مقدم
شلیک شده توسط ی یکشنبه 92 مرداد 13 جامانده(تخریب چی)

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

غربت است،

تنها حکمتِ نشانه ی دستِ تو! 

تا اینکه بفهمیم،

چه خوش خیالیم ما و آراءمان،

وقتی فکر کنیم،

دیگر دستِ راستِ تو شده ایم!

 نقص از تو نیست آقا!

ماییم که هیچیک وقت امتحان،

قدرِ دستِ راستِ تو،

سالم نبوده ایم  !

دست آقا
پیج رنک

قالب وبلاگ

ابزار وبلاگ