سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خطِ مقدم
شلیک شده توسط ی یکشنبه 90 مرداد 2 جامانده(تخریب چی)

بسم الله الرحمن الرحیم

ماندن در گروی رفتن؟؟

 

این جمله به چه معناست؟؟

ماندن در گرو رفتن ! ؟

آقا مهدی باکری این جمله ی شما یعنی چی؟

آقا مهدی باکری ای کاش جمله ی شما کمی فرق داشت کاش می گفتین : ماندنتان در گروی رفتنمان است

چرا ؟؟؟ چرا ماندن در گروی ماندن نیست؟؟؟؟؟؟

چرا نماندن و راحت زندگی نکردن؟

چرا با خود نگفتن ما بمانیم بقیه می روند؟

آقا مهدی باکری چرا به دنیا پشت کردید برای رسیدن به معبود؟؟؟

.......آقا مهدی باکری چرا با گفتین که بمانید ،  ما رفتیم

 

چه بد امانت داری کردیم

از خود گذاشتند و همه چیز را به سپردن

چه راحت از خود نگذشتیم و در نگه داری کم گذاشتیم.

پس در واقع رفتید که ما بمانیم.......

ماندنمان در گروی رفتنتان است.

پینوشت : نظرتون راجع به جمله ی شهید مهدی باکری : ( ماندنمان در گروی رفتنمان است ) چیست ؟

اللهم ارزقنا شهادت فی سبیل الله

شهدا ، التماس دعا ، حسابی

التماس دعا 

چه بد ماندی شد چقدر بد ماندیم......
پیج رنک

قالب وبلاگ

ابزار وبلاگ