سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خطِ مقدم
شلیک شده توسط ی شنبه 91 اردیبهشت 2 جامانده(تخریب چی)

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

اگر تا آخرش می خونید شروع کنید و گرنه بهتره که نخونید

 

گفت : کسی دوستم ندارد . می دانی که چه قدر سخت است ،

این که کسی دوستت نداشته باشد ؟

تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی .

حتی تو هم بدون دوست داشتن … خدا هیچ نگفت .

 گفت : به پاهایم نگاه کن ! ببین چقدر چندش آور است .

 چشم ها را آزار می دهم . دنیا را کثیف می کنم .

 آدم هایت از من می ترسند . مرا می کشند .

برای این که زشتم . زشتی جرم من است .

 خدا هیچ نگفت . گفت : این دنیا فقط مال قشنگ هاست .

 مال گل ها و پروانه ها . مال قاصدک ها . مال من نیست .

 خدا گفت : چرا ، مال تو هم هست .

 خدا گفت : دوست داشتن یک گل ، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدک کار چندانی نیست .

 اما دوست داشتن یک سوسک ، دوست داشتن " تو " کاری دشوار است .

 دوست داشتن ، کاری ست آموختنی و همه کس ، رنج آموختن را نمی برد .

 ببخش ، کسی را که تو را دوست ندارد ، زیرا که هنوز مومن نیست ،

 زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته ، او ابتدای راه است .

 مومن دوست می دارد . همه را دوست می دارد .

 زیرا همه از من است و من زیبایم ، چشم های مومن جز زیبا نمی بیند .

 زشتی در چشم هاست . در این دایره ، هر چه که هست ،

 نیست الا زیبایی ... آن که بین آفریده های من خط کشید شیطان بود .

 شیطان مسئول فاصله هاست . حالا قشنگ کوچکم !

نزدیک تر بیا و غمگین نباش . قشنگ

کوچک نزد خدا رفت و دیگر هیچ گاه نیندیشید که نازیباست.

پینوشت : ما چه بندگانی هستیم خود خواه و مغرور؟!

پینوشت : حالا نظرتون راجع به سوسک چیه؟

التماس دعا

 
پیج رنک

قالب وبلاگ

ابزار وبلاگ